ĐẶC SẢN VÙNG MIỀN

Sắp xếp theo:

Hộp giấy trầm nụ cao cấp 50 viên (NĐB50)

750,000 ₫
Trợ giá 121,875 ₫

Hộp giấy trầm nụ 120 viên (HGN01)

550,000 ₫
Trợ giá 89,375 ₫

Trầm nụ hộp nhựa 60 viên (TNHN02)

270,000 ₫
Trợ giá 43,875 ₫

Hộp giấy trầm nụ 50 viên (HGN03)

250,000 ₫
Trợ giá 40,625 ₫

Nụ Trầm tháp loại phổ thông (NTT)

50,000 ₫
Trợ giá 8,125 ₫