Sách Tiếng Việt

Sắp xếp theo:
-14%

Bí Kíp Để Trở Thành Người Xuất Sắc

59,000 ₫ 69,000 ₫
Trợ giá 15,600 ₫
-12%

Thuật Quản Trị

69,200 ₫ 79,000 ₫
Trợ giá 12,480 ₫
-12%

Phản Hồi Hiệu Quả Trong 20 Phút

69,200 ₫ 79,000 ₫
Trợ giá 18,980 ₫
-10%

20 Phút Làm Chủ Thời Gian

89,200 ₫ 99,000 ₫
Trợ giá 25,480 ₫
-12%

Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Trong 20 Phút

69,200 ₫ 79,000 ₫
Trợ giá 18,980 ₫
-10%

20 Phút Phân Tích Tài Chính

89,200 ₫ 99,000 ₫
Trợ giá 18,980 ₫
-10%

Thuyết Trình Hiệu Quả Trong 20 Phút

89,200 ₫ 99,000 ₫
Trợ giá 18,980 ₫
-12%

Quản Lý Dự Án Trong 20 Phút

69,200 ₫ 79,000 ₫
Trợ giá 18,980 ₫
-10%

Giải Quyết Mọi Việc Trong 20 Phút

89,200 ₫ 99,000 ₫
Trợ giá 18,980 ₫
-10%

20 Phút Hội Họp Hiệu Quả

89,200 ₫ 99,000 ₫
Trợ giá 18,980 ₫
-11%

20 Phút Ủy Thác Công Việc

88,200 ₫ 98,999 ₫
Trợ giá 24,830 ₫