ĐẶC SẢN VÙNG MIỀN

Sắp xếp theo:

Hương trầm tuệ cao cấp (HTT-38)

400,000 ₫
Trợ giá 52,000 ₫

Hương trầm tuệ cao cấp (HTT-30)

350,000 ₫
Trợ giá 19,500 ₫

Hương trầm tuệ đặc biệt 38x80 ( HT04)

165,000 ₫
Trợ giá 21,450 ₫

Hương trầm tuệ đặc biệt 30x80 (HT02)

135,000 ₫
Trợ giá 17,550 ₫

Hương cây trầm tuệ 3

120,000 ₫
Trợ giá 15,600 ₫

Hương cây trầm tuệ (HT11)

100,000 ₫
Trợ giá 13,000 ₫

Hương trầm tuệ cao cấp 23x 50 (HTCC 23-50)

75,000 ₫
Trợ giá 9,750 ₫

Hương trầm tuệ phổ thông 38x45 (HT10)

35,000 ₫
Trợ giá 4,550 ₫

Hương trầm tuệ phổ thông 30x45 (HT08)

30,000 ₫
Trợ giá 3,900 ₫

Hương trầm tuệ phổ thông 38x30 (HT08)

25,000 ₫
Trợ giá 3,250 ₫

Hương trầm tuệ phổ thông 30x30 (HT07)

20,000 ₫
Trợ giá 2,600 ₫

Ống trầm tăm đặc biệt (TTA03)

1,000,000 ₫
Trợ giá 130,000 ₫

Ống trầm tăm cao cấp(TTA02)

500,000 ₫
Trợ giá 65,000 ₫

Ống Trầm Tăm (TTA01)

150,000 ₫
Trợ giá 19,500 ₫

Ống trầm tăm nhựa 50 que (TT50)

100,000 ₫
Trợ giá 13,000 ₫

Trầm bột trầm tuệ cao cấp

1,100,000 ₫
Trợ giá 143,000 ₫

Trầm bột trầm tuệ

150,000 ₫
Trợ giá 19,500 ₫

Trầm thư giãn ( TG01)

250,000 ₫
Trợ giá 32,500 ₫

Bộ quà tặng trầm tăm đặc biệt

2,200,000 ₫
Trợ giá 357,500 ₫

Bộ quà tặng Trầm Tăm Trầm Tuệ cao cấp

1,200,000 ₫
Trợ giá 195,000 ₫

Hộp giấy trầm nụ cao cấp 50 viên (NĐB50)

750,000 ₫
Trợ giá 121,875 ₫

Hương vòng trầm tuệ cao cấp 24h

480,000 ₫
Trợ giá 62,400 ₫

Hộp giấy trầm nụ 120 viên (HGN01)

550,000 ₫
Trợ giá 89,375 ₫