ĐẶC SẢN VÙNG MIỀN

Sắp xếp theo:

Gia đình thánh gia

8,500,000 ₫
Trợ giá 1,105,000 ₫

Thánh Phê Rô

8,500,000 ₫
Trợ giá 1,105,000 ₫

Thánh Giu se

8,500,000 ₫
Trợ giá 1,105,000 ₫

Tranh bát mã

6,500,000 ₫
Trợ giá 845,000 ₫

Tranh khắc Trống đồng Ngọc Lũng

6,500,000 ₫
Trợ giá 845,000 ₫

Hoa Mẫu đơn phú quý

6,500,000 ₫
Trợ giá 845,000 ₫

Thịt Chua Bì Sần Sật (250gr/hộp)

35,000 ₫
Trợ giá 3,900 ₫

Thịt Chua Truyền Thống (250gr/hộp)

38,000 ₫
Trợ giá 4,550 ₫

Thịt Chua Hộp Tỏi Ớt (250gr/hộp)

40,000 ₫
Trợ giá 5,200 ₫

Mủ trôm rừng dạng thô 1kg

265,000 ₫
Trợ giá 43,063 ₫

Mủ trôm rừng dạng thô 500g

140,000 ₫
Trợ giá 22,750 ₫

Mủ trôm rừng dạng thô 100g

30,000 ₫
Trợ giá 4,875 ₫