Sách quản trị - Lãnh đạo

Sắp xếp theo:
-7%

Biết Người, Dùng Người, Quản Người (Bìa Cứng)

140,000 ₫ 150,000 ₫
Trợ giá 32,500 ₫
-8%

Biết Người Dùng Người Quản Người (Bìa Mềm)

115,000 ₫ 125,000 ₫
Trợ giá 26,000 ₫
-15%

Cố Vấn 101 – Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết

50,000 ₫ 59,000 ₫
Trợ giá 7,573 ₫
-15%

Thành Công 101 – Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết

50,000 ₫ 59,000 ₫
Trợ giá 7,573 ₫
-7%

Thuật Tẩy Não

129,200 ₫ 139,000 ₫
Trợ giá 31,980 ₫
-12%

Thuật Quản Trị

69,200 ₫ 79,000 ₫
Trợ giá 12,480 ₫
-13%

Thuật Lãnh Đạo

69,000 ₫ 79,000 ₫
Trợ giá 12,350 ₫