Trà Linh Chi Kim Cương Việt (50g hộp vàng)

189,000 ₫