Đặc Sản Nam Trung Bộ

Sắp xếp theo:

Giấm Táo Xanh Kim Ngân chai (500ml)

30,000 ₫
Trợ giá 3,900 ₫

Ớt xiêm (ớt hiểm) rừng

230,000 ₫
Trợ giá 6,500 ₫

Tỏi Lý Sơn

180,000 ₫
Trợ giá 26,000 ₫

Hành Lý Sơn

80,000 ₫
Trợ giá 6,500 ₫

Đường Phổi túi

60,000 ₫
Trợ giá 9,100 ₫

Đường Phổi hộp (500gr)

35,000 ₫
Trợ giá 5,850 ₫

Đường Phèn hộp (500gr)

35,000 ₫
Trợ giá 5,850 ₫

Đường Phèn túi

60,000 ₫
Trợ giá 9,100 ₫

Mủ trôm rừng dạng thô 1kg

265,000 ₫
Trợ giá 43,063 ₫

Mủ trôm rừng dạng thô 500g

140,000 ₫
Trợ giá 22,750 ₫

Mủ trôm rừng dạng thô 100g

30,000 ₫
Trợ giá 4,875 ₫