ĐẶC SẢN VÙNG MIỀN

Sắp xếp theo:

Giấm Vải chai (500ml)

30,000 ₫
Trợ giá 5,850 ₫

Ớt xiêm (ớt hiểm) rừng

230,000 ₫
Trợ giá 6,500 ₫

Tỏi Lý Sơn

180,000 ₫
Trợ giá 26,000 ₫

Hành Lý Sơn

80,000 ₫
Trợ giá 6,500 ₫

Đường Thốt Nốt Bột túi (500gr)

60,000 ₫
Trợ giá 9,100 ₫

Đường Thốt Nốt hộp Gia Huy

40,000 ₫
Trợ giá 5,200 ₫

Đường Thốt Nốt túi (500gr)

35,000 ₫
Trợ giá 3,250 ₫

Đường Phổi túi

60,000 ₫
Trợ giá 9,100 ₫

Đường Phổi hộp (500gr)

35,000 ₫
Trợ giá 5,850 ₫

Đường Phèn hộp (500gr)

35,000 ₫
Trợ giá 5,850 ₫

Đường Phèn túi

60,000 ₫
Trợ giá 9,100 ₫

Thịt Chua Bì Sần Sật (250gr/hộp)

35,000 ₫
Trợ giá 3,900 ₫

Thịt Chua Truyền Thống (250gr/hộp)

38,000 ₫
Trợ giá 4,550 ₫

Thịt Chua Hộp Tỏi Ớt (250gr/hộp)

40,000 ₫
Trợ giá 5,200 ₫

Mủ trôm rừng dạng thô 1kg

265,000 ₫
Trợ giá 43,063 ₫