ĐẶC SẢN VÙNG MIỀN

Sắp xếp theo:

Lư gốm hoa sen (LU04)

500,000 ₫
Trợ giá 48,750 ₫

Lư gốm trầm tuệ nắp đồng (LU03)

350,000 ₫
Trợ giá 34,125 ₫

Tinh dầu trầm cao cấp

600,000 ₫
Trợ giá 78,000 ₫

Tinh dầu trầm loại 1

500,000 ₫
Trợ giá 65,000 ₫

Bộ xông điện trong phòng

3,500,000 ₫
Trợ giá 455,000 ₫

Bộ xông điện trong xe oto

3,500,000 ₫
Trợ giá 455,000 ₫

Trầm bột trầm tuệ cao cấp

1,100,000 ₫
Trợ giá 143,000 ₫

Trầm bột trầm tuệ

150,000 ₫
Trợ giá 19,500 ₫

Trầm miếng

750,000 ₫
Trợ giá 97,500 ₫

Trầm thư giãn ( TG01)

250,000 ₫
Trợ giá 32,500 ₫

Bộ quà tặng trầm tăm đặc biệt

2,200,000 ₫
Trợ giá 357,500 ₫

Bộ quà tặng Trầm Tăm Trầm Tuệ cao cấp

1,200,000 ₫
Trợ giá 195,000 ₫

Lư gốm trầm tuệ (LU02)

300,000 ₫
Trợ giá 29,250 ₫

Hộp giấy trầm nụ cao cấp 50 viên (NĐB50)

750,000 ₫
Trợ giá 121,875 ₫

Hương vòng trầm tuệ cao cấp 24h

480,000 ₫
Trợ giá 62,400 ₫

Hộp giấy trầm nụ 120 viên (HGN01)

550,000 ₫
Trợ giá 89,375 ₫

Trầm nụ hộp nhựa 60 viên (TNHN02)

270,000 ₫
Trợ giá 43,875 ₫

Hộp giấy trầm nụ 50 viên (HGN03)

250,000 ₫
Trợ giá 40,625 ₫

Hương vòng trầm tuệ cao cấp 12h ( HVTT 01)

390,000 ₫
Trợ giá 50,700 ₫

Nụ Trầm tháp loại phổ thông (NTT)

50,000 ₫
Trợ giá 8,125 ₫

Hương vòng trầm tuệ 24h (VPT02)

135,000 ₫
Trợ giá 17,550 ₫

Hương vòng trầm tuệ 12h (HVTT 02)

120,000 ₫
Trợ giá 15,600 ₫